Slovak l English

 

Doležitou súčasťou každého softvérového riešenia je zálohovanie dát na nezávislé médium pre prípad ich straty v dôsledku poruchy hardvéru. Zálohovanie údajov je kritická funkcia chrániaca investície do softéru a jeho dát. Pravidelné a správne fungujúce ukladanie dát na externé pamäťové médiá významne znižuje riziko narušenia hladkého fungovania procesov vo firme. Yamatec Oil vie zálohovať svoje údaje na lokálne pamäťové médiá, ako sú USB disky, externé alebo sieťové disky. Ak používateľ programu vykonáva zálohovanie pravidelne a úložné médium nie je uschované v rovnakých priestoroch ako počítač s programom, je lokálne zálohovanie dostatočné.


Ak však používateľ z rôznych dôvodov nedokáže zabezpečiť aby bolo lokálne zálohovanie pravidelne vykonávané, môže použiť službu Webstorage service, ktorá je súčasťou programu Yamatec Oil. Táto služba je nepovinnou súčasť riešenia Oil Fluid Management Solution, užívateľ sa teda môže rozhodnúť, či ju bude používať, alebo nie.

 

Webstorage service

Aby boli dáta programu Yamatec Oil maximálne bezpečné pred ich stratou v dôsledku havárie hardvéru počítača, je možné ich pravidelne v stanovených intervaloch zálohovať na bezpečné servery firmy Yamatec. Dáta sú zašifrované a odosielané cez internet s použitím protokolu HTTPS, ktorý je štandardom pre bezpečnú komunikáciu cez internet. Používajú ho napr. banky pri komunikácii so zákazníkmi. Tým je zabezpečené, aby nemohol nikto na ceste medzi počítačom používateľa a serverom dáta odpočuť a rozšifrovať. Na prístup k serverom dostane každý zákazník, ktorý sa rozhodne službu Webstorage využívať, unikátne prístupové meno a heslo.


Ak si nastavíte, že chcete zálohovať dáta cez internet na Webstorage server napr. každý deň, tak každý deň pri prvom spustení programu Yamatec Oil je používateľ programu vyzvaný, aby zálohoval dáta na Webstorage server. Jediné čo musí urobiť, je stlačiť tlačidlo OK. Všetko ostané sa udeje automaticky a na konci je používateľ informovaný o výsledku zálohovania.

V prípade havárie hardvéru alebo inej mimoriadnej situácie pri ktorej by prišlo k úplnej strate údajov a súčastne ak by používateľ nemal žiadnu lokálnu zálohu dát, je možné zaslať autorizovanú požiadavku na technické oddelenie firmy Yamatec. Po overení jeho identity sú mu jeho dáta z Webstorage odoslané. Používateľ ich teda môže použiť pri obnove dát programu Yamatec Oil.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap