Slovak l English


Kto a ako pracuje s Oil Fluid Management Solution

Technický pracovník údržby
 
Pracovník údržby
 
Manager
 
Jeho úlohou je príprava a údržba základných údajov programu.
Každodenne si vypisuje z programu denný plán mazania a podľa neho vykonáva svoju prácu. S pomocou analytických tlačových zostáv vyhodnocuje starostlivosť o stroje.

Stará sa o správne nastavenie pracovného kalendára strojov a ich vyťaženosti. Vytvára zoznam mazív používaných vo firme. Vytvára zoznam strojov, nastavuje ich charakteristiky a udržuje ich mazacie predpisy. Pravidelne spúšťa generovanie plánu mazacích činností. Sleduje a vyhodnocuje plnenie plánu.

Po jej skončení zapisuje do programu skutočne vykonané mazacie činnosti. Či už vyplývajúce z denného plánu alebo mimoriadne, neplánované mazacie činnosti.

Pomocou nich navrhuje zmeny vo firemných procesoch starostlivosti o stroje a zariadenia.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap