Slovak l English


Komu je určený Oil Fluid Management Solution

Začínajúce firmy

Ak ste malá začínajúca firma a máte do 5 strojov, môžete program používať bez platenia licenčných poplatkov.

Program je pre vás zadarmo.


Malé firmy

Pre firmy do 30 strojov je program určený na plánovanie starostlivosti o stroje. Pri menšom počte strojov nie je nevyhnutne nutné používať ostatné moduly, aj keď ich používanie je plne na rozhodnutí používateľa.

Stredné firmy

Stredne veľká firma do 100 strojov bude pravdepodobne používať okrem plánovania aj vyhodnocovanie mazacích činností, skladové hospodárstvo a zber údajov s pomocou čítačky čiarových kódov.


Veľké firmy

Veľké firmy vlastniace viac ako 100 strojov pravdepodobne využijú všetky funkcie programu vrátane modulov na evidenciu meraní mazív a zberu odpadov.

Veľmi veľké firmy

Veľmi veľké firmy s viacerými výrobnými závodmi môžu využiť výhody prepojenia jednotlivých inštalácii cez webstorage technológiu zabudovanú v programe Oil. Tá umožňuje managerom majúcim na starosť viacej závodov prehliadať a vyhodnocovať dáta z jednotlivých závodov na svojom počítači.

Firmy ponúkajúce total fluid management služby

Ak ste firma, ktorá dodáva svojim zákazníkom nedodáva iba mazivá, ale kompletne sa stará o údržbu strojového parku zákazníka, potom môžete program Oil použiť u svojich zákazníkov na zlepšenie ponúkanej služby. Okrem výhod vyplývajúcich z automatizovaného plánovania a vykonávania mazacích činností, môžete zvýšiť svoj kredit v očiach zákazníka používaním sofistikovaného softvérového nástroja na riadenie starostlivosti o strojový park zákazníka.

 

 

 Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap