Slovak l English

Hodnotenie užívateľov Oil Fluid Management Solution

 

Používaním Yamatec Oil softvéru sme získali podrobnú evidenciu strojov a ich jednotlivých mazacích miest. Máme dokonalý prehľad o spotrebe mazacích produktov. Oceňujeme zvlášť previazanosť vykonaných mazacích činností so skladom. Pri operatívnom aj strategickom rozhodovaní nám veľmi pomáha široká variabilita v generovaní jednotlivých tlačových výstupov.
Zdeněk Straka, technológ výroby, TRW-DAS Automotive, Dačice, Česká republika

 

Vďaka používaniu softvéru Oil máme podrobnú evidenciu spotrieb mazív jednotlivých strojov. Jej pravidelným sledovaním rýchlo odhalíme zvýšenú spotrebu maziva na stroji, čo môže byť signálom prípadného úniku maziva zo stroja a jeho následnej poruchy. Týmto dokážeme v mnohých prípadoch predchádzať poruchám, čo zvyšuje spoľahlivosť výroby a znižuje náklady firmy.
Václav Vintr, vedúci údržby, Edscha Automotive, Kamenice nad Lipou, Česká republika

 

S pomocou Yamatec Oil plánujeme dopĺňanie, čistenie a výmenu mazív v strojoch. Zaznamenávaním vykonaných mazacích činností do počítača sme získali detailný prehľad o spotrebe mazív za akékoľvek obdobie pre akýkoľvek stroj a jeho mazacie miesto či mazivo. Máme k dispozícii presnú dennú evidenciu výdajov mazív z predošlého dňa po strediskách a na jednotlivé stroje. Zároveň máme prehľad o aktuálnom stave skladových zásob mazív.
Používaním čítačky čiarových kódov pri evidovaní mazacích činností priamo na mieste sme skrátili čas nutný na zber údajov a odstránili sme chyby pri prepisovaní údajov do počítača.
Michal Gál, technológ chemických procesov, Secop, Zlaté Moravce, Slovensko

 

Porovnávať predošlú evidenciu spotreby mazív do zošitu a v Exceli s evidenciou v programe Oil je takmer nemožné. Yamatec Oil softvér nám prináša neporovnateľne viacej výhod. Tu je ich stručný zoznam.
1. Plánovanie doplňovania mazív
2. Plánovanie preventívnych výmen mazív v intervaloch podľa vlastnej potreby
3. Evidencia doplnenia a výmeny mazív detailne podľa mazacieho miesta stroja
4. Vyhodnocovanie všetkých relevantných dát pre vyhodnocovanie mesačnej spotreby mazív, čo má vplyv na spotrebu a na skladovanie mazív
5. Zistenie potrebných dát v akomkoľvek časovom úseku u ktoréhokoľvek stroje a na akomkoľvek mazacom bode
6. Operatívne zisťovanie nadspotreby na jednotlivých mazacích miestach strojov
7. Variabilné a flexibilné spracovanie údajov pre potreby managementu (tabuľky, grafy)
8. Používanie čítačky čiarových kódov na zber údajov o mazaní v teréne nám zjednodušilo samotný zber údajov, čím sa zároveň spresnili zozbierané údaje a výrazne sa zrýchlil ich zápis do počítača.
Libor Velacký, operátor mazania, Koyo Bearings, Olomouc, Česká republika

 

Ako špecializovaná firma pre správu mazania strojov vo výrobných závodoch našich zákazníkov oceňujeme možnosť viesť v programe Oil podrobnú evidenciu strojov vrátane ich jednotlivých mazacích miest a objemov nádrží. Pri nahradzovaní jedného maziva druhým nám výrazne pomáha možnosť hromadnej zmeny maziva na vybraných strojoch. Pre skladovú evidenciu využívame previazanosť skladu a mazacích činností, t.j. že po vykonaní mazania sa odpočíta dané množstvo maziva zo skladu ihneď pri jeho doplnení do stroja. Program podporuje zber údajov v teréne s pomocou čítačky čiarových kódov, pričom práca s ňou je jednoduchá a intuitívna. Okrem iného do nej zadávame namerané hodnoty maziva (koncentrácia, pH, vodivosť, teplota) a následne v programe Oil generujeme grafické výstupy, ktoré nám ukážu vývoj nameraných hodnôt a umožňujú nám rýchlo reagovať na zhoršujúce sa parametre maziva.
Martin Krejčí, špecialista fluid managementu, AB Support, Brno, Česká republika

 

Hlavné výhody používania Yamatec Oil softvéru v našom závode sú:
1. Tvorba a flexibilná údržba kompletnej databázy strojov, mazív a mazacích činností
2. Ľahká dostupnosť informácií o vykonaných mazacích činnostiach a jednoduchosť analýzi trendov frekvencie mazania a spotrebovaných množstiev mazív
3. Množstvo reportov zobrazujúcich údaje o mazaní
4. Všetky informácie o mazacích činnostiach a zbere odpadov sú zbierané s pomocou čítačiek čiarových kódov (vrátane informácií o smene a čase mazania)
5. Možnosť správy skladu mazív, t.j. zápis príjemiek, automatická tvorby výdajok pri vykonávaní mazania a samozrejme prehľadu o stave mazív na sklade.
Iurea Mihai, manager správy strojov, Delphi Diesel Systems, Iasi, Rumunsko

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap