Slovak l English

 

Užívatelia

 

Prvým krokom po spustení programu Yamatec Oil alebo aj Yamatec PocketOil je prihlásenie sa do programu. Pracovník musí zadať svoje prihlasovacie meno a heslo. To je dôležité z nasledovných dôvodov.

  • Umožniť prístup do programu iba autorizovaným pracovníkom
  • Nastaviť prístupové práva na rôzne funkcie programu každému pracovníkovi individuálne podľa jeho pracovného zaradenia

Prihlásenie chráni prístup do programu pred neautorizovanými pracovníkmi a u autorizovaných pracovníkov riadi prístup k jednotlivým funkciám programu. Môžeme teda napr. nastaviť, ktorí pracovníci môžu vykonávať zmeny v zozname strojov (pridávať nové, modifikovať údaje existujúcich strojov), ktorí pracovníci si môžu stroje iba prezerať ale nie vykonávať v nich zmeny a ktorí pracovníci nemajú do zoznamu strojov vôbec prístup.

 

Aby program vedel uveriť správnosť mena a hesla, je v programe zoznam oprávnených užívateľov.

 

Každý užívateľ má pridelený unikátny ID, meno, priezvisko a heslo. Zároveň má nastavené prístupové práva k jednotlivým funkciám programu.

 

Ďalšou možnosťou ako využiť zoznam užívateľov je priradiť užívateľovi konkrétne mazacie činnosti v mazacom predpise stroja. Takže napríklad jeden pracovník údržby bude mať na starosti mazanie určitej skupiny strojov a iný pracovník zase ďalšej skupiny. Pri tlači denných mazacích plánov si potom môže vytlačiť každý pracovník svoj plán mazania strojov, ktoré sú v jeho starostlivosti.

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap