Slovak l English

 

Skladové príjemky

 

Aby sa dal v programe Yamatec Oil spravovať sklad mazív, musí byť v ňom agenda skladových príjemiek. Vždy keď príde do skladu maziva dodávka mazív, je treba na každé mazivo vystaviť skladovú príjemku s dodaným množstvom maziva. Po jej zápise do programu sa zvýši stav na skladovej karte daného maziva o prijaté množstvo.

 

Pri príjme maziva na sklad sa eviduje číslo príjemky, mazivo, prijaté množstvo, dátum a čas príjmu maziva na sklad. Príjemky sa môžu zapisovať do programu Yamatec Oil ručne, alebo zapisovaním množstva prijatého maziva do čítačky čiarových kódov s nainštalovaným programom Yamatec PocketOil. Zápis do čítačky sa robí počas príjmu mazív na sklad a neskoršie sa z čítačky nahrá do počítača do programu Yamatec Oil.

 

Pre štatistiku a analýzu príjmu mazív do skladu za zvolené obdobie sa v programe Yamatec Oil nachádza tlačova zostava, ktorá umožňuje vypísať buď jednotlivé príjmy, alebo celkové sumáre za mazivá a dané obdobie.

  • Zoznam príjemiek

Bližšie informácie o tejto tlačovej zostave nájdete v popise modulu Reporting.

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap