Slovak l English

 

Skladové inventúry

 

Aby sa dal v programe Yamatec Oil spravovať sklad mazív, musí byť v ňom agenda skladových inventúr. V každom sklade po čase vznikajú z rôznych dôvodov rozdiely medzi stavom v počítači a skutočným stavom v sklade. Tieto rozdiely sa zistia pri inventúre. Túto treba zapísať do programu Yamatec Oil. Tým sa napraví stav na skladovej karte v počítači na stav zistený pri inventúre.

 

Pri inventúre maziva v skladu sa eviduje číslo inventúry, dátum a čas inventúry, mazivo a množstvo zistené pri inventúre v sklade. Program eviduje aj pôvodné množstvo na skladovej karte v programe a rozdiel medzi inventúrnym množstvom a pôvodným množstvom.

 

Pre štatistiku a analýzu inventúr mazív v sklade je v programe tlačová zostava umožňujúca vytvoriť zoznam vykonaných inventúr za dané obdobie a ten vytlačiť na tlačiarni alebo exportovať do Excelu.

  • Zoznam inventúr

Bližšie informácie o tlačových zostavách nájdete v popise modulu Reporting.

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap