Slovak l English

 

Rebranding

 

Na mnohých miestach programu Yamatec Oil sa vyskytuje logo Yamatec. Napríklad na pracovnej ploche programu, v tlačových zostavách vytlačených na tlačiarni, v exportoch tlačových zostáv do Excelu alebo na štítkoch s čiarovým kódom, ktoré sa lepia na stroje a používajú pri práci s čítačkou čiaroých kódov s nainštalovaným programom PocketOil.

Program Yamatec Oil umožňuje jednoduchou zámenou jedného obrázkového súboru v inštalačnej zložke programu zobrazovať na uvedených miestach logo vašej firmy.
Ak ste firma používajúca Yamatec Oil Fluid Management Solution na riadenie mazania svojich strojov, môžete ho rebrandovaním priblížiť vašemu firemnému prostrediu.
Ak ste firma poskytujúca fluid management služby pre zákazníkov a Yamatec Oil Fluid Management Solution je súčasťou vašej služby zákazníkom, môžete jeho rebrandingom posilniť svoju pozíciu u zákazníka zvýraznením vašej identity v jeho firemnom prostredí.

Na nasledujúcich obrázkoch sú príklady rebrandingu. Vždy je vidieť najprv štandarné logo Yamatec a potom na identickom mieste programu logo firmy po rebrandingu.

 

Časť hlavného okno programu s pásom kariet.

 

 

Príklad výstupu tlačovej zostavy do Excelu.

 

Príklad štítku mazacieho miesta stroja. Umiestňuje sa na viditeľné miesto na stroji a používa sa počas mazania strojov pri zbere údajov o vykonaných mazaniach s pomocou čítačky čiarových kódov.

 

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap