Slovak l English

 

Celofiremný pracovný kalendár

 

V programe Yamatec Oil sa nachádza celofiremný kalendár pracovných a nepracovných dní. Tento kalendár slúži ako vzor individuálneho pracovného kalendára pri zápise nového stroja. T.j. keď sa zapíše nový stroj do zoznamu strojov, jeho individuálny pracovný kalendár stroja sa vytvorí ako kópia celofiremného pracovného kalendára. V pracovnom kalendáry sú jednotlivé dni označené ako pracovné (čiernym písmom) alebo ako nepracovné (červeným písmom). 

 

Keď niektorý deň zmeníme z pracovného na nepracovný, alebo naopak, tak po uložení kalendára sa zobrazí zoznam strojov rozdelený po jednotlivých strediskách. Tu možeme označiť stroje, u ktorých chceme aby sa vykonaná zmena v celofiremnom kalendáry preniesla do ich individuálnych pracovných kalendárov.

 

Tento postup hromadnej zmeny v individuálnych kalendároch strojov cez zmenu v celofiremnom pracovnom kalendári je vhodný vtedy, keď zapisujeme zmenu v kalendári, ktorá sa týka všetkých strojov. Napríklad ak zapisujeme termín celozávodnej dovolenky, kedy všetky stroje nepracujú.

Správne nastavené individuálne kalendáre strojov sú základným predpokladom pre správne plánovanie mazania. Program musí vedieť, ktoré dni stroje pracujú a ktoré nie, aby naplánoval mazacie činnosti iba na pracovné dni.

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap