Slovak l English

 

Odpady

 

Pri používaní mazív v strojoch vždy vznikajú odpady. Jedná sa o použité a znečistené mazivá, prípadne zmes dvoch alebo viacerých mazív. Takéto mazivá sú už na ošetrovanie či na prácu stroja nevhodné. Zbierajú sa teda a odosielajú na ekologickú likvidáciu alebo na recykláciu. Pre evidenciu vyzbieraných mazív je v programe Yamatec Oil modul Odpady. V ňom sa zapisujú množstvá vyzbieraných odpadov. Buď ručne, alebo s pomocou čítačky čiarových kódov s nainštalovaným programom Yamatec PocketOil.

 

Každý záznam o odpade obsahuje informácie o dátume a čase zberu odpadu, o stroji a jeho mazacom mieste kde bol odpad odobraný a o množstve vyzbieraného odpadu.

 

Zápisom záznamom o zbere odpadu získame presný prehľad o produkcii odpadov zo strojov. Program Yamatec Oil obsahuje tlačové zostavy sumarizujúce za zvolené obdobie produkciu odpadov.

  • Zoznam odpadov
  • Odpady po strojoch

Bližšie informácie o týchto tlačových zostavách nájdete v popise modulu Reporting.

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap