Slovak l English


Mazivá

 

Základnou funkciou fluid managementu je plánovanie, sledovanie a vyhodnocovanie mazania strojov a zariadení. Pri ich mazaní sa používajú rôzne druhy mazív od rôznych výrobcov. Preto základným predpokladom pre správne fungovanie programu na správu fluid managementu je vytvorenie zoznamu používaných mazacích produktov. Modul Mazivá umožňuje vytvoriť a udržiavať takýto zoznam. Mazacie produkty sa neskoršie používajú v mazacích predpisoch strojov, v plánoch mazania, vo vykonaných mazacích činnostiach, v evidencii laboratórnych testov a v sklade. 

Program Oil Fluid Management Solution umožňuje evidovať a používať nasledovné typy mazív:

  • Oleje
  • Tuky
  • Filtre
  • Rezné oleje
  • Emulzie
  • Pracie médiá
  • Aditíva

Pre každý typ maziva sa udržuje samostatný zoznam. Do neho je možné podľa potreby pridávať alebo uberať mazivá.

 

V zozname mazív je zároveň možné si u vybraného maziva pozrieť na obrazovke zoznam strojov a ich mazacích miest, kde sa mazivo nachádza. Zároveň je možné si u vybraného maziva pozrieť všetky doteraz vykonané mazacie činnosti, kde bolo vybrané mazivo použité. Podobne si je možné pozrieť aj zoznam laboratórnych testov maziva, prípadne zoznam vyzbieraných odpadov daného maziva.

U každého maziva sa eviduje jeho názov, skrátený názov, mazacia merná jednotka  výrobca. U emulzií a pracích médií sa u maziva nastavujú aj hodnoty nutné pre správne fungovanie laboratórnych testov.

 

 

 


Správne udržovaný a úplný zoznam používaných mazív je dôležitý pre správne fungovanie Yamatec Oil Fluid Management Solution.

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap