Slovak l English


Zber údajov o nameraných hodnotách mazív s pomocou čítačky čiarových kódov

 

Počas merania fyzikálnych hodnôt mazív (koncentrácia, pH, vodivosť,teplota) je možné do čítačky čiarových kódov s pomocou v nej nainštalovaného programu Yamatec PocketOil zadávať údaje o nameraných hodnotách. Pracovník najprv načíta čiarový kód zo štítku mazacieho miesta stoja. Program Yamatec PocketOil podľa čiarového kódu identifikuje stroj, mazacie miesto a mazivo, ktoré sa na danom mieste merá. Potom pracovník zadá namerané hodnoty maziva.

Aby tento pracovný proces mohol byť použitý, je treba najpr vytlačiť štítky s čiarovými kódmi mazacích miest. To sa robí v programe Yamatec Oil. Potom sa tieto štítky nalepia na mazacie miesta strojov. Tieto štítky sa používajú tiež pri načítavaní vykonaných mazacích činností do čítačky.

Keď sú štítky umiestnené na strojoch, môže pracovník začať zadávať údaje o nameraných hodnotách. Pustí si v čítačke program Yamatec PocketOil a v ňom spustí modul, v ktorom sa zadávajú údaje o meraní. Keď zmerá patričné hodnoty, načíta čiarový kód mazacieho miesta zo štítku na stroji. Program Yamatec PocketOil v čítačke podľa toho pozná, o aký stroj sa jedná, o aké mazacie miesto ide a aké mazivo sa tam používa. Potom pracovník zadá namerané hodnoty. Takto obíde všetky stroje, kde je treba zmerať nejakú hodnotu a zakaždým zadá po meraní do čítačky potrebné údaje.

Po vykonaní všetkých meraní sa pracovník vráti k počítaču a pripojí čítačku čiarových kódov k počítaču cez USB kábel. Potom pustí v počítači program Yamatec Oil a ten nahrá z čítačky do počítača všetky zapísané údaje o meraniach.

 

Popis všetkých funkcii riešenia Oil Fluid Management Solution nájdete v kompletnej užívateľskej príručke, ktorú si vo formáte PDF môžete stiahnuť v sekcii Download.

Designed by CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS.     Sitemap